Thông tin giáo dục quốc tế số 14 (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Chủ đề: Đào tạo giáo viên ở Phân Lan: Các mô hình hiện tại và hướng phát triển mới

Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Biên tập & sưu tầm tài liệu: PGS. TS. Vương Thanh Hương
Người dịch: Nguyễn Thị Thu Trang

File đính kèm: Thông tin giáo dục quốc tế số 14 (lưu hành nội bộ)

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn