Xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy của giáo viên trên cơ sở lí luận dạy học hiện đại

17/07/2022 20:05 GMT+7
Bài viết của tác giả Phạm Văn Hiếu, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu trình bày khái quát các mô hình lí luận dạy học và lí thuyết học tập cơ bản, trên cơ sở đó đề xuất nhóm các tiêu chí đánh giá chất lượng dạy học: Mục đích (mục tiêu), nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, không gian, thời gian, quan hệ thầy trò, kết quả. Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá chất lượng dạy học đã trình bày ở trên, tác giả xây dựng tiêu chí đánh giá một tiết dạy (Phiếu dự giờ). Trong phiếu dự giờ có 7 nhóm tiêu chí với 15 tiêu chí cụ thể và có quy định điểm cho mỗi tiêu chí.

Đánh giá đúng, chính xác chất lượng giảng dạy của giáo viên có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi sẽ có tác dụng: Giúp cho giáo viên có được những thông tin ngược kịp thời bổ ích để tổ chức, điều chỉnh, điều khiển quá trình dạy học của bản thân được tốt hơn; động viên khích lệ giáo viên vươn lên để đạt thành tích cao trong hoạt động nghề nghiệp của mình; giúp cho nhà quản lí thấy được khả năng của giáo viên, trên cơ sở đó sẽ có những biện pháp bồi dưỡng, quản lí đội ngũ giáo viên khoa học hơn nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học trong nhà trường.Thực tiễn trong những năm vừa qua, nhiều trường đã sử dụng một công cụ để đánh giá giờ dạy của giáo viên, đó là phiếu dự giờ. Song, phiếu dự giờ ở mỗi trường cũng có những điểm khác nhau chưa thực sự thống nhất, thậm chí có những phiếu dự giờ không còn phù hợp để đánh giá giờ dạy của giáo viên. Chính vì lí do trên, tác giả nhận thấy, cần phải tiếp cận lí luận dạy học hiện đại để xây dựng một số tiêu chí đánh giá giờ dạy của giáo viên phù hợp, chính xác và khoa học hơn.
  
 
Mô hình học tập theo thuyết kiến tạo  
Tác giả tổng hợp một số mô hình lí luận dạy học, như: mô hình dạy học dựa trên lí thuyết giáo dục; mô hình dạy học dựa trên lí thuyết dạy và học và mô hình lí luận dạy học biện chứng; cũng như đưa ra ba lí thuyết học tập cơ bản: Thuyết hành vi: Học tập là sự thay đổi hành vi; thuyết học tập theo thuyết nhận thức và thuyết học tập theo thuyết kiến tạo. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các tiêu chí đánh giá giờ dạy của giáo viên.