Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Đổi mới Giáo dục (ICER 2014)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Trong hai ngày 15-16/3, tại Tp. Huế, Trường ĐHSP Huế đã tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Đổi mới Giáo dục (ICER 2014). Tham dự Hội nghị này có hơn 200 đại biểu đại biểu gồm các nhà nghiên cứu, giáo viên, nhà quản lí, chuyên gia giáo dục từ nhiều nước gồm: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanma, Malaisia, Mỹ, Brunei…

IMG_9178.jpg     Phiên toàn thể được trình bày với 2 đại biểu đến từ Mỹ và Việt Nam: Bài trình bày của Tiến sĩ Curtis Jays Bonk đề cập đến môi trường học tập mở và các chương trình học tập trên internet. Trong tương lai, hình thức học qua mạng sẽ ngày càng phổ biến, người học có thể tiếp cận với các khóa học dễ dàng nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin; Bài trình bày của Tiến sĩ Phạm Đỗ Nhật Tiến (Hội đồng Khoa học, Học viện Quản lý Giáo dục), đề cập tới những thay đổi về quản lí giáo dục ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
     Sau phiên toàn thể, hội nghị được chia làm 4 tiểu ban thảo luận theo các chủ đề khác nhau gồm: Quản lí giáo dục và Phát triển; Sáng tạo, công nghệ thông tin trong giáo dục ; Chương trình giáo dục, hoạt động dạy và học; Bất bình đẳng trong giáo dục. Hơn 40 bài tham luận thuộc các chủ đề đã được các tác giả trong nước và nước ngoài trình bày dựa trên những kết quả nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Đó là những bài học quý giá đối với những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản lí giáo dục.
     Trung tâm Nghiên cứu Tâm lí học và Giáo dục học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam có 03 đại biểu tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị quốc tế này với chủ đề:
     - Giới và kì vọng vào cuộc sống tương lai của học sinh Trung học phổ thông
     - Dạy tiếng Trung Quốc như ngôn ngữ thứ 2 qua hình thức kể chuyện : Cơ hội và thách thức
     - Tự quản lí hoạt động học tập theo tín chỉ của sinh viên.
     Hội nghị là cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà quản lí giáo dục chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, các kết quả nghiên cứu của mỗi nước. Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cần có sự tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhiều hơn giữa các nước trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục.
     Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về Đổi mới giáo dục sẽ được tổ chức tại Chiangmai, Thái Lan.

Hoàng Gia Trang