Thẩm định Đề án “Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học của hai nước”

14/05/2021 12:48 GMT+7
Thực hiện Quyết định số 1211/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án “Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học của hai nước”, Sáng ngày 11 tháng 05 năm 2021 tại phòng họp C, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định theo hình thức trực tiếp (đối với các thành viên thuộc cơ quan Bộ và Ban soạn thảo) và trực tuyến (đối với các thành viên thuộc các Bộ, Ban, Ngành Trung ương).


Toàn cảnh Cuộc họp trực tuyến thẩm định đề án
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp
  
Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai Đề án, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào; đánh giá cao nỗ lực của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong việc xây dựng Đề án cũng như đã phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Giáo dục Lào trong thời gian qua.
 

GS.TS Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện KHGDVN trình bày Dự thảo Đề án
   

TS. Tạ Ngọc Trí ,Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học Phát biểu ý kiến tại cuộc họp
 

Các thành viên Hội đồng tham gia họp trực tuyến online phát biểu tại cuộc họp
  
Tham gia Hội đồng thẩm định, các thành viên Hội đồng đều thể hiện tinh thần ủng hộ đối với việc triển khai Đề án, đồng thời mong muốn Đề án sớm được phê duyệt để triển khai. Các thành viên cũng đưa ra một số góp ý để hoàn thiện Đề án, tập trung vào việc sắp xếp lại thứ tự một số mục, bổ sung căn cứ pháp lý, diễn đạt một số ý, câu cho chuẩn xác hơn.
  
Tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, thay mặt Ban soạn thảo, GS.TS Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện khẳng định Viện sẽ hoàn thiện Đề án trong thời gian sớm nhất, đồng thời sẽ chủ động triển khai một số nội dung của Đề án, đảm bảo kế hoạch và chất lượng.
  
Sau cuộc họp Hội đồng thẩm định, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án, gửi Cục Hợp tác Quốc tế để tiến hành các thủ tục tiếp theo.
  
Trung tâm PTBVCL GDPT Quốc gia