Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

05/02/2021 16:44 GMT+7
Trong không khí chào mừng thành công Đại hội Đảng XIII và Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2021, Đảng ủy Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội nghị đã tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Lê Anh Vinh, Bí thư Đảng ủy Viện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện, Công đoàn Viện, Đoàn Thanh niên Viện cùng các đại biểu là cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Trần Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện trình bày. Trong năm 2020, Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam đã xây dựng được tập thể đoàn kết, có sự thống nhất cao trong lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị thuộc Viện triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nội dung kế hoạch công tác năm theo đúng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy chưa sâu sát, quyết liệt dẫn đến một số nhiệm vụ còn chậm hoàn thành, chất lượng chưa cao. Sự phối hợp giữa một số đơn vị thuộc Viện trong một số hoạt động chưa thực sự gắn kết hiệu quả.
  
Toàn cảnh Hội nghị 
  
Hội nghị cũng nghe Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2020 do đồng chí Lương Việt Thái, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT trình bày.
  
Tại Hội nghị đã công bố Quyết định công nhận tổ chức Đảng và xếp loại đảng viên năm 2020, có 02 tổ chức đảng “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ” là Chi bộ Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD, Chi bộ Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục Phổ thông Quốc gia; 12 chi bộ “Hoàn thành Tốt nhiệm vụ”; 27 đảng viên “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ”, 145 đảng viên “Hoàn thành Tốt nhiệm vụ”, 04 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ” và 01 đảng viên “Không xếp loại”.
  
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ của đại diện Lãnh đạo Viện, Công đoàn Viện, Đoàn Thanh niên Viện và các ý kiến từ cơ sở. Năm 2020 là năm khó khăn của thế giới, của Ngành và của Viện, nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện đã động viên và có những giải pháp ổn định cuộc sống và tinh thần của cán bộ viên chức người lao động; những trăn trở về chức năng nhiệm vụ, sứ mệnh của Viện; những biến động nhân sự trong những năm qua ảnh hưởng đến số lượng cán bộ nghiên cứu…
  
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Vinh đã cảm ơn những đóng góp ý kiến của các đại biểu và tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Đảng ủy thống nhất chỉ đạo tại Hội nghị với ba ý chính: (1) Nhiệm vụ của Đảng ủy và các chi bộ xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển Viện giai đoạn 2021 - 2030; trong năm 2021, tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động KH&CN hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Viện (06/12/1961 - 06/12/2021); (2) Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện; kiện toàn Ban lãnh đạo Viện; (3) Chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự của Viện, trong đó: Tổng rà soát, hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm; kết hợp các giải pháp nâng cao năng lực, tiềm lực của đội ngũ, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên môn được đưa vào kế hoạch của Đảng ủy và các chi bộ; Nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí cấp ủy.
  
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

  

 

 
  
Văn phòng Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam