Sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác nghiên cứu khoa học và định hướng vận dụng trong bối cảnh hiện nay”

10/06/2021 16:14 GMT+7
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia, Chi bộ Trung tâm giáo dục Đặc biệt Quốc gia và Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học đã cùng kết hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác nghiên cứu khoa học và định hướng vận dụng trong bối cảnh hiện nay” vào chiều ngày 2/6/2021.

Diễn giả khách mời là GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương - Chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người đã có 50 năm nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua lời kể khúc chiết, truyền cảm hứng của Ông, các đảng viên như được xem một bộ phim ngắn gọn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, những dấu mốc thời gian đi vào lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về đức tính khiêm tốn, giản dị, không màng danh lợi, là tấm gương học tập suốt đời.
   

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương - Chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – diễn giả
   
Tham gia sinh hoạt chuyên đề có chi ủy và toàn thể các đảng viên ba chi bộ. Thay mặt Chi bộ 03 Trung tâm, đồng chí Lê Anh Vinh – Bí thư đảng ủy Viện KHGDVN, PVTPT Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bí thư Chi bộ Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia gửi lời cảm ơn đến GS.TS Hoàng Chí Bảo đã đến và chia sẻ cho toàn thể đảng viên của chi bộ 03 Trung tâm về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học quý giá về nhận thức, về hành động mà mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực đều có thể suy ngẫm và học hỏi.
  

GS.TS Lê Anh Vinh, Bí thư Chi bộ Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia
  
Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã trình bày 3 nội dung: Hồ Chí Minh với tư cách là một nhà giáo dục; Những vấn đề cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; và Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu khoa học trong bối cảnh hiện nay. Ông nhấn mạnh di sản Hồ Chí Minh về giáo dục thể hiện trong một chỉnh thể, thống nhất giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Là một nhà giáo dục lỗi lạc, Bác Hồ chính là bậc thầy về phương pháp và một mẫu mực về văn hóa ứng xử. Điểm đáng chú ý trong di sản Hồ Chí Minh về giáo dục là đạo đức và thực hành đạo đức. Bác là một nhà giáo đích thực, là người khai sáng, khai tâm cho nhân dân ta. Bác đánh giá cao vai trò của nhà giáo, nhà khoa học là trung tâm, người học... Bác đã đưa ra những định hướng quan trọng đối với giáo dục ở các lứa tuổi khác nhau: Với giáo dục mầm non, trường mẫu giáo thay mẹ dạy trẻ, vì vậy cần có tình thương của người mẹ. Dạy trẻ thơ cần giữ mãi tuổi hồn nhiên cho các cháu. Ở lứa tuổi tiểu học, cần lấy giáo dục đạo đức làm nền tảng. Ở lứa tuổi trung học, học xong phải biết làm thợ rồi sau đó tiếp tục học thêm để hiểu biết và giỏi tay nghề. Giáo dục đại học cần xác định là giáo dục bậc cao, tạo ra những tinh hoa, chuyên gia, phương pháp giảng dạy phải là phương pháp nghiên cứu. Đây là nền tảng và hướng đích của giáo dục. Theo đó, để có thể phát triển và vận dụng vào công tác nghiên cứu khoa học, các nhà nghiên cứu cần hiểu đúng, vận dụng linh hoạt tư tưởng của Hồ Chí Minh vào các nội dung cụ thể trong bối cảnh hiện nay.
  

Đảng viên các chi bô đặt câu hỏi cho Diễn giả
 
Qua buổi chia sẻ, các đảng viên tham dự đã hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác nghiên cứu khoa học và định hướng vận dụng trong bối cảnh hiện nay. Các đảng viên đã mạnh dạn chia sẻ các vấn đề liên quan đến lí luận, thực trạng và xu hướng nghiên cứu giáo dục trong 3 lĩnh vực: giáo dục phổ thông, giáo dục đặc biệt và giáo dục đại học. GS.TS Hoàng Chí Bảo cũng giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của các đảng viên về những vấn đề liên quan. Các nội dung được thảo luận và giải đáp trên tinh thần chia sẻ, học hỏi và kế thừa các giá trị trong di sản Hồ Chí Minh. Qua đó, các đảng viên của 3 chi bộ có thêm tri thức để phát huy năng lực của bản thân trong công tác nghiên cứu khoa học giáo dục. 
 

Tặng hoa, cảm ơn Diễn gia khi kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề
   
Tin bài: Nguyễn Thị Hảo, Chi bộ Nghiên cứu Giáo dục Đại học