Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thăm và làm việc với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

12/06/2021 11:36 GMT+7
Chiều ngày 09/6/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Tham gia đoàn làm việc của Bộ trưởng, có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Nam, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Tạ Ngọc Đôn, Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ TCCB, Vụ KH-TC và Văn phòng Bộ.
 
Về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh, Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng, cùng thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn Viện và Bí thư Đoàn thanh niên Viện.
 
Toàn cảnh hội trường
  
Phát biểu định hướng buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ Viện KHGDVN là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ đầu tiên được Bộ trưởng lên kế hoạch đến thăm và làm việc, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Bộ trưởng đối với Viện – một đơn vị có chức năng nhiệm vụ quan trọng trong nghiên cứu khoa học để tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Bộ về công tác quản lý và phát triển Ngành. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng định hướng mục đích của buổi làm việc nhằm giúp Bộ trưởng nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của Viện, những thành tựu đạt được và những đóng góp quan trọng của Viện trong giai đoạn vừa qua, cũng như trao đổi về những khó khăn, tồn tại, những hạn chế, bất cập và định hướng phát triển của Viện KHGDVN trong thời gian tới.
 
Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh báo cáo hoạt động của Viện KHGDVN
 
Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Bộ trưởng, Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh báo cáo những thông tin, kết quả nổi bật về tổ chức và hoạt động của Viện KHGDVN trong giai đoạn vừa qua, với nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư vấn quản lý và phát triển Ngành, như nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030; nghiên cứu, hỗ trợ nhiều hoạt động triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng báo cáo phân tích Ngành, báo cáo thường niên giáo dục; triển khai nhiệm vụ xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm và quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050... cùng với đó, các hoạt động đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế ngày càng khẳng định chất lượng, uy tín và vị thế của Viện ở trong nước cũng như với các đối tác nước ngoài. Báo cáo về định hướng phát triển của Viện trong thời gian tới, Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh chia sẻ Viện đang xây dựng chiến lược phát triển Viện KHGDVN, trong đó tập trung xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học giáo dục giai đoạn 2021-2030, xác định mô hình tổ chức và hoạt động của Viện, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ chuyên gia về khoa học giáo dục.
 
Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh cũng báo cáo Bộ trưởng và đoàn công tác về những khó khăn, vướng mắc của Viện, trong đó sự bất cập về chế độ chính sách đối với cán bộ nghiên cứu có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại Viện.
 
TS. Lương Việt Thái chia sẻ sự hỗ trợ của Bộ đối với hoạt động nghiên cứu của Viện
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện đã chia sẻ thêm về thực trạng và kết quả đạt được ở các lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời đề xuất với Lãnh đạo Bộ về giải pháp để phát triển các lĩnh vực nghiên cứu của Ngành.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề cao vai trò của Viện trong nghiên cứu tham mưu, tư vấn, đánh giá chính sách của Ngành
  
Trao đổi về các nội dung báo cáo và đề xuất, các thành viên tham gia đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Viện đối với hoạt động quản lý của Bộ và phát triển Ngành. Đồng thời, các thành viên cũng ủng hộ những đề xuất của Viện nhằm khắc phục khó khăn vướng mắc và đề nghị Viện tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ, kịp thời với các Vụ/Cục trong công tác tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ.
 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận bề dày kinh nghiệm và những thành tựu, đóng góp quan trọng của Viện KHGDVN đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng mong muốn Viện KHGDVN ngày càng phát triển và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đối với Ngành, là chỗ dựa vững chắc cho Bộ trong việc ban hành các quyết sách lớn. Để làm tốt điều này, Bộ trưởng đề nghị Viện KHGDVN cần xác định và đầu tư cho các lĩnh vực nghiên cứu cốt lõi, nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu, phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành.
 
Trong thời gian tới, Bộ trưởng định hướng ba vấn đề để Viện KHGDVN nghiên cứu, đề xuất, bao gồm: (1) Xác định mô hình tổ chức và hoạt động của Viện, (2) Lĩnh vực nghiên cứu công nghệ trong giáo dục và đào tạo, và (3) Nghiên cứu đánh giá chính sách.
 
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
 
Phó Viện trưởng Viện KHGDVN Trần Huy Hoàng đề xuất về vai trò của Viện đối với các nghiên cứu lớn
 
Phó Viện trưởng Viện KHGDVN Nguyễn Đức Minh trao đổi về định hướng phát triển Viện
 
PGS.TS. Chu Cẩm Thơ – Phó Trưởng ban phụ trách Ban nghiên cứu Đánh giá Giáo dục trao đổi về cơ hội nghiên cứu, phát triển chuyên môn
 
PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non trao đổi về thực trạng và định hướng nghiên cứu giáo dục mầm non
 
GS.TS. Tạ Ngọc Đôn – Vụ trưởng Vụ KHCN&MT trao đổi về định hướng quản lý và cơ chế, chính sách nhằm phát triển hoạt động KHCN của Viện
 
Ban Thông tin và truyền thông