Khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục hòa nhập Khóa 1/ 2021

25/06/2021 21:59 GMT+7
Sáng ngày 25/06/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục hòa nhập Khóa 1/2021.

Tham dự Lễ khai giảng, có sự hiện diện của PGS. TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia - đơn vị được giao phụ trách chuyên môn của khóa học, TS. Đặng Lộc Thọ - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ - đơn vị phối hợp tuyển sinh, cùng toàn thể các giảng viên và học viên của khóa học.
 

Ban tổ chức lớp học, đại biểu và đại diện giảng viên và học viên của lớp bồi dưỡng
 
Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh gửi lời chào mừng tới toàn thể giảng viên và học viên tham dự lớp bồi dưỡng, đồng thời mong muốn các giảng viên và học viên tích cực tham gia dạy và học, và đảm bảo chất lượng chuyên môn của toàn khóa học.
 
Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục hòa nhập Khóa 1/ 2021
 
Các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục hòa nhập đực triển khai dựa theo căn cứ Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập, và căn cứ Quyết định số 766/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập.
 
Mục tiêu chính của khóa học nhằm bồi dưỡng phương pháp và các kỹ năng dạy học hòa nhập đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt, cụ thể là:
- Trẻ có nhu cầu đặc biệt: Khái niệm, đặc điểm phát triển, khả năng và nhu cầu;
- Giáo dục hòa nhập: Quan điểm, bản chất, qui trình giáo dục hòa nhập; quá trình phát triển giáo dục hòa nhập trên thế giới và Việt Nam; hỗ trợ giáo dục hòa nhập;
- Dạy học hòa nhập: Dạy học hiệu quả cho trẻ có nhu cầu đặc biệt; các kỹ năng đặc thù trong dạy học hòa nhập trẻ có nhu cầu đặc biệt.
 
Đối tượng học viên của khóa học hướng đến là các cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục và sinh viên khoa sư phạm có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy học học sinh khuyết tật.
 
Ngay sau Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thị Kim Hoa tiến hành giảng dạy những tiết học đầu tiên của Modul 1 “Những vấn đề chung về học sinh khuyết tật”. Các nội dung khác sẽ được giảng dạy trong thời gian ba tháng.
 
Tin bài: Trần Thu Giang, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt Quốc gia