Nghiệm thu đề tài “Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 30/09/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Giáo dục kỹ năng mềm (GD KNM) cho sinh viên đại học (SV ĐH) của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam”, mã số: V2014-14, do ThS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Tìm hiểu kinh nghiệm GD KNM cho SV ĐH của một số nước trên thế giới và đề xuất nội dung, cách thức tiến hành GD KNM cho SV ĐH Việt Nam.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1/Về lý luận và thực tiễn

- Làm rõ được các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu: KNM, Khung KNM, GD KNM.
- Phân tích kinh nghiệm GD KNM của 4 nước: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia, Malaysia ở các nội dung: bối cảnh và sự phát triển các vấn đề lý thuyết về GD KNM, cách thức GD KNM, thành tựu và thách thức trong GD KNM cho SV ĐH và đưa ra nhận xét tổng kết về kinh nghiệm của 4 nước.
- Đề xuất nội dung và cách thức GD KNM cho SV ĐH Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả GD KNM cho SV ĐH.
- Đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả GD KNM với các bên liên quan: các cơ quan quản lý, các trường ĐH, GV, SV và cơ sở sử dụng lao động.

2/ Khuyến nghị

* Đối với các cơ quan quản lý: Tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của GD KNM cho SV ĐH trong các văn bản có liên quan. Nghiên cứu ban hành Khung KNM cho SV ĐH Việt Nam, thử nghiệm và đưa ra sử dụng trên diện rộng để có cơ sở lý luận và thực tiễn giúp GV và SV có định hướng đúng đắn trong dạy và học KNM. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của quá trình GD KNM cho SV ĐH trên diện rộng để có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
* Đối với các trường ĐH: Đưa chương trình KNM vào chương trình đào tạo của Nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn và áp dụng linh hoạt để đạt hiệu quả cao nhất. Chú trọng đến KNM trong tuyển sinh để lựa chọn được những SV có nền tảng GD KNM tốt nhất. Tích cực chỉ đạo GV tích hợp GD KNM trong quá trình dạy học chính quy, hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn thanh niên, hội SV, các hoạt động tình nguyện. Có chế độ khen thưởng kịp thời cho những GV và SV có thành tích xuất sắc trong GD KNM.
* Đối với GV: Chủ động tích hợp GD KNM trong quá trình giảng dạy. Kết hợp với Đoàn thanh niên, Hội SV để tăng cơ hội rèn luyện và thực hành KNM cho SV. Định hướng cho SV nâng cao hiệu quả của việc sử dụng KNM theo lộ trình.
* Đối với SV: Tích cực tham gia các khóa học KNM chính quy và không chính quy tại trường. Xây dựng ý thức và thực hành tự học KNM. Chia sẻ, học hỏi KNM với bạn bè, người thân.

Đề tài được hội đồng đánh giá cao với tổng số điểm: 95,3 - xếp loại xuất sắc.

 Phạm Tuyết Nhung