Nghiệm thu nhiệm vụ "Phân tích sơ bộ kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2015"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Phân tích sơ bộ kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2015", Mã số: V2015-03NV do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nhiệm vụ: Nghiên cứu và phân tích dữ liệu kì thi THPT quốc gia năm 2015, phục vụ cho việc đổi mới kì thi THPT quốc gia các năm tiếp theo. 

Kết quả nghiên cứu:
     - Nghiên cứu các cơ sở của việc phân tích dữ liệu kì thi THPT quốc gia;
     - Nghiên cứu lý thuyết thống kê sử dụng để phân tích dữ liệu theo mục đích, yêu cầu của nhiệm vụ; 
     - Nghiên cứu bộ dữ liệu;
     - Kết quả phân tích: điểm trung bình các môn thi, phổ điểm thi, một số mốc điểm liên quan đến các văn bản về đánh giá và thi, một số phân tích khác, …
     Kì thi THPT quốc gia năm 2015 là kì thi đầu tiên điều chỉnh thi THPT quốc gia sau một năm thực hiện theo “3 chung”. Kết quả phân tích sơ bộ dữ liệu của kì thi có thể đưa ra một số kết luận như sau:
     - Kì thi này được chuẩn bị khá kỹ lưỡng.
     - Về CSDL thi còn một số bất cập.
     - Có một số biểu hiện không bình thường về tương quan giữa điểm thi và việc xết công nhận tốt nghiệp tại một số địa phương trong toàn quốc kể cả trong THPT và GDTX.
     - Tỉ lệ TS được xét công nhận tốt nghiệp không có khác biệt nhiều theo giới tính.
     - Phổ điểm thi chung trong toàn quốc cho thấy về cơ bản đã đảm bảo được các mục tiêu đề ra.
Kiến nghị:
     - Bộ GD&ĐT cần quan tâm đến việc xây dựng, quản lý và cập nhật CSDL về thi đảm bảo sự khách quan, chính xác làm cơ sở cho các nghiên cứu để đưa ra những chiến lược trung và dài hạn của công tác thi TN và tuyển sinh sau khi HS học hết THPT.
     - Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu cải tiến phương thức tuyển sinh dựa trên điểm các môn thi theo tổ hợp của kì thi quốc gia.
     - Bộ GD&ĐT tập trung vào quản lý vĩ mô như đề ra các quy định khung: chuẩn chương trình, chuẩn đánh giá đầu ra cho CT GDPT, phương thức tổ chức thi, …
             Ngọc Thúy        
 

Tin khác