Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu và góp ý những vấn đề chung, hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ " Nghiên cứu và góp ý những vấn đề chung, hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới", Mã số V2015-04NV, do TS. Nguyễn Thị Hồng Vân làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nhiệm vụ: Cung cấp thông tin và góp ý về những vấn đề chung trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Kết quả nghiên cứu
     - Nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông.
     - Nghiên cứu một số nội dung cụ thể trong quá trình xây dựng chương trình GDPT tổng thể của Việt Nam.
     - Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển chương trình các lĩnh vực/ môn học.
     - Nghiên cứu các định hướng vận dụng  CT và SGK mới cho các vùng miền và các đối tượng học sinh.
     - Nghiên cứu góp ý các văn bản của Bộ GD&ĐT trong quá trình xây dựng chương trình GDPT.- Tổ chức các hội thảo khoa học; tham gia các hội thảo khoa học, các khóa tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Sản phẩm: Nhiệm vụ đã nghiên cứu và hoàn thiện 20 chuyên đề và xây dựng 5 báo cáo tổng thuật.

  Ngọc Thúy        

Tin khác