Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về giáo dục và tình dục toàn diện cho giáo viên mầm non, phổ thông của Việt Nam

27/08/2019 17:06 GMT+7
Ngày 27/08/2019, tại Trung tâm hội nghị giáo dục, Hà Nội, trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên” của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, đồng thời trong khuôn khổ Dự án Học tập cho trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục phối hợp với Bộ Nội vụ và Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo tham vấn tài liệu hướng dẫn về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh phát biểu định hướng hội thảo
  
Tới dự hội thảo, về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng, cùng các cán bộ nghiên cứu của Viện. Về phía Bộ giáo dục và Đào tạo có đại diện của các cục, vụ: Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; đại diện các tổ chức có: Bà Phan Thị Mai Lê, đại diện UNFPA tại Việt Nam; bà Lê Anh Lan, đại diện UNICEF Việt Nam, và ông Toshi, đại diện UNESCO Việt Nam; Các chuyên gia của Viện nghiên cứu Phát triển xã hội; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hội đồng thẩm định, cùng các đại diện các trường đại học, trường tiểu học và phổ thông.
 
Ông Dương Quang Ngọc, đại diện nhóm tác giả, giới thiệu về bộ tài liệu
  
Mục tiêu hội thảo nhằm cung cấp các thông tin về bộ tài liệu hướng dẫn giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông, đồng thời xin ý kiến tham vấn của các chuyên gia để nhóm tác giả hoàn tiện bộ tài liệu.
  
Bộ tài liệu gồm có bốn quyển gồm tài liệu hướng dẫn tổng thể và các tài liệu hướng dẫn lồng ghép về giáo dục và tính dục toàn diện trong chương trình giáo dục trẻ 5 tuổi, trong chương trình giáo dục tiểu học mới, và trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
 
Bộ tài liệu cung cấp nội dung giáo dục giới tính và tình dục toàn diện theo Hướng dẫn kỹ thuật quốc tế cho giáo viên, tăng cường nhận thức của giáo viên, đồng thời định hướng các phương pháp và kỹ năng giảng dạy nội dung này cho giáo viên trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
 
Các nội dung được cấu trúc xuyên suốt từ cấp mầm non lên cấp phổ thông theo tám lĩnh vực: các mối quan hệ; giá trị, quyền, văn hóa và tình dục; nhận thức về giới; bạo lực và cách giữ an toàn; kỹ năng đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc; cơ thể con người và sự phát triển của cơ thể con người; tình dục và hành vi tình dục; sức khỏe tình dục và sinh sản.
 
Hội thảo đã tiến hành góp ý tổng thể bộ tài liệu trước khi tổ chức thảo luận nhóm các tài liệu theo cấp học.
 
Một số hình ảnh tại hội thảo:
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Trung tâm Thông tin và Dự báo

Tin khác