Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu những khó khăn và thách thức của học sinh trung học phổ thông trong việc kiểm tra trực tuyến cuối kỳ trong bối cảnh giãn cách xã hội”

09/11/2022 10:57 GMT+7
Ngày 09/11/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu những khó khăn và thách thức của học sinh trung học phổ thông trong việc kiểm tra trực tuyến cuối kỳ trong bối cảnh giãn cách xã hội”, mã số V2021-10, do ThS. Nguyễn Sỹ Nam làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu đề tài
 
Buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Kiều – Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng theo quyết định, đại biểu của các phòng chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở xác định một số khó khăn, thách thức và những yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm tra trực tuyến cuối kỳ của học sinh trung học phổ thông, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh giãn cách xã hội.
 
Về cơ sở lý luận, đề tài đề cập các khái niệm cơ bản liên quan như đánh giá trong nhà trường, kiểm tra trực tuyến, giãn cách xã hội, khó khăn và thách thức của học sinh trong kiểm tra trực tuyến cuối kỳ của học sinh, khó khăn và thách thức của học sinh trong kiểm tra trực tuyến cuối kỳ của học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh giãn cách xã hội. Đồng thời, đề tài đã xác định những khó khăn, thách thức cũng như một số yếu tố ảnh hưởng đến kiểm tra trực tuyến cuối kỳ của học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh giãn cách xã hội.
 
Về cơ sở thực tiễn, đề tài phân tích thực trạng một số khó khăn và thách thức trong kiểm tra trực tuyến cuối kỳ của học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh giãn cách xã hội: khó khăn và thách thức về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật số; khó khăn và thách thức về sức khoẻ tâm thần trong kiểm tra trực tuyến cuối kỳ; hành vi thiếu trung thực trong kiểm tra cuối kỳ của học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh giãn cách xã hội.
 
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra trực tuyến cuối kỳ cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh giãn cách xã hội, liên quan đến các yếu tố: cơ sở hạ tầng kĩ thuật và công nghệ, sự sẵn sàng và thích ứng của học sinh, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến sức khoẻ tâm thần của học sinh, giám sát từ xa trong kiểm tra,...
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác