Tổng luận "Phát triển chương trình các xu hướng và triển vọng quốc tế" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: ThS. Vũ Thị Hồng Khanh

Tại thời điểm hiện nay, đang diễn ra một thực tế hệ thống giáo dục tại hầu hết các quốc gia đang đồng loạt tiến hành cải cách chương trình giảng dạy, kết quả nghiên cứu giáo dục so sánh cho thấy hệ thống giáo dục ở chính tại các quốc gia nơi học sinh có kết quả học tập tương đối tốt, thì phát triển chương trình giảng dạy là vấn đề đã rất phổ biến, là trọng tâm của cải cách tổng thể ngành giáo dục. Sự phát triển của công nghệ thông tin, của quá trình toàn cầu hóa, của hội nhập khu vực và thế giới, tính di động của học sinh ngày càng tăng, đang đồng thời là những yếu tố đóng vai trò quan trọng và đặt ra nhiệm vụ đầy thách thức đối với các chính phủ và các bộ trưởng giáo dục trong việc phát triển chương trình giảng dạy.

Mục đích của tổng luận này là xem xét một số xu hướng quốc tế về cải cách chương trình giảng dạy trong bối cảnh thế giới ngày càng trở nên phức tạp và liên quan đến nhau nhiều hơn và nhằm có được một chương trình cải cách phù hợp với nhu cầu và mong muốn tại địa phương.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn