Đào tạo bồi dưỡng

Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên ở các trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tùng

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên ở các trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tùng

Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên ở các trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai theo tiếp cận năng lực”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy

Thông tin luận án: “Dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy

Thông tin luận án: “Dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi)” ; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hợp

Thông tin luận án: “Mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hợp

Thông tin luận án: “Mô hình dạy học theo tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên kĩ thuật”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Quản lý đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay” của Nghiên cứu sinh Mai Trung Hưng

Thông tin luận án: “Quản lý đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay” của Nghiên cứu sinh Mai Trung Hưng

Thông tin luận án: “Quản lý đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu của lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang” của Nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Minh

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu của lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang” của Nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Minh

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu của lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Thông tin luận án: “Dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Thông tin luận án: “Dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phượng

Thông tin luận án: “Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phượng

Thông tin luận án: “Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non” ; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân” của Nghiên cứu sinh Hoàng Phi Hải

Thông tin luận án: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân” của Nghiên cứu sinh Hoàng Phi Hải

Thông tin luận án: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Mô hình hoạt động của giáo viên trong dạy đọc hiểu văn bản  ở Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hiền

Thông tin luận án: “Mô hình hoạt động của giáo viên trong dạy đọc hiểu văn bản ở Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hiền

Thông tin luận án: “Mô hình hoạt động của giáo viên trong dạy đọc hiểu văn bản ở Trung học phổ thông” . Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của AAOU” của Nghiên cứu sinh Đỗ Sa Kỳ

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của AAOU” của Nghiên cứu sinh Đỗ Sa Kỳ

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của AAOU” ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo đặt hàng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hường

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo đặt hàng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hường

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo đặt hàng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng sông Hồng” của Nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà

Thông tin luận án: “Quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng sông Hồng” của Nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà

Thông tin luận án: “Quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng sông Hồng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Phát triển đôi ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Loan

Thông tin luận án: “Phát triển đôi ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Loan

Thông tin luận án: “Phát triển đôi ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14