Thông tin luận án sau bảo vệ: "Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA" của NCS Vũ Văn Hà

26/03/2024 15:04 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tên đề tài luận án: Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA

Chuyên ngành:    Quản lý giáo dục           Mã số:  9 14 01 14

Nghiên cứu sinh:  Vũ Văn Hà       Khóa: 2019

Người hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Tiến Hùng & TS Trịnh Thị Anh Hoa

Cơ sở đào tạo :       Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tin khác