Hợp tác quốc tế

Hội thảo với Hội đồng Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục của Nga (READ)

Hội thảo với Hội đồng Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục của Nga (READ)

Ngày 1/2/2012, tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Hội đồng Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục của Nga (READ) đã đến thăm và làm việc với Viện.

Hội nghị gặp gỡ giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các Đối tác Quốc tế: Cơ hội hợp tác và Phát triển

Hội nghị gặp gỡ giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các Đối tác Quốc tế: Cơ hội hợp tác và Phát triển

Ngày 11/5/2012, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Viện và các Đối tác Quốc tế để mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với Viện Đánh giá và Chương trình Hàn Quốc

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với Viện Đánh giá và Chương trình Hàn Quốc

Ngày 17 tháng 7 năm 2012, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tiếp đoàn Viện Đánh giá và Chương trình Hàn Quốc (KICE) sang thăm, làm việc và tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai Viện.