Diễn đàn Giáo dục- Dự án FRACTION : Ngày Thực hành Giáo dục Đổi mới Sáng tạo

30/06/2023 15:45 GMT+7
Theo kế hoạch của dự án Phát triển các chương trình đào tạo giảng viên theo định hướng tương lai bằng các phương pháp sáng tạo cho các trường đại học châu Á thế hệ mới - (FRACTION), ngày 27-28.06.2023, tại Bangalore, Ấn Độ , Học Viện Công nghệ Sambhram (SGI) đã chủ trì Ngày Thực hành Giáo dục Đổi mới Sáng tạo (Innovative Practice Days). “Sự kiện được tổ chức theo hình thức kết hợp (hybrid) trực tiếp và trực tuyến. Tất cả 11 trường đại học, học viện là thành viên FRACTION đã và tham gia tích cực.

 

Sự kiện này là một hình thức trao đổi các phương pháp giảng dạy hiệu quả giữa các thành viên trong dự án. Mục tiêu là chia sẻ những năng lực đã đạt được cũng như chia sẻ các phương pháp phát triển đổi mới dựa trên những năng lực đã đạt được. Sự kiện là cơ hội để xây dựng cộng đồng các giảng viên trong dự án, tạo điều kiện cho các thành viên dự án chủ động hợp tác sau khi dự án kết thúc.

 

Thành viên tham gia bao gồm các giảng viên đã được đào tạo cũng như các chuyên gia từ mỗi cơ sở giáo dục đại học tham gia dự án. Viện KHGD Việt Nam đã tham gia và đóng góp 03 bài trình bày trong các phiên khai mạc, thực hành giáo dục và hội thảo.

Phát biểu trong phiên khai mạc ngày 27/06/2023, GS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện KHGDVN, Trưởng Ban điều hành dự án FRACTION, Chủ nhiệm Chương trình Giảng dạy Tiên tiến (CTE) của Viện KHGDVN đã nêu bật những biến động to lớn đang dần thay đổi diện mạo của giáo dục trên thế giới và ở Việt Nam. Đó là những thay đổi trong công nghệ, những vấn đề ưu tiên về văn hóa, những yêu cầu của thế kỷ 21…tất cả đã và đang cùng tạo nên một kỷ nguyên mới của sáng tạo trong giáo dục. Ông đã nêu một sô các ưu tiên và chính sách khuyến khích đào tạo giáo viên và sự phát triển chuyên môn thường xuyên cho giảng viên nhằm đảm bảo hệ thống giáo dục đồng bộ với các phát triển toàn cầu ở Việt Nam.