Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Vũ Xuân Hùng, Cán bộ Tổng cục Dạy nghề

10/08/2017 16:55 GMT+7

 

         Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Vũ Xuân Hùng, Cán bộ Tổng cục Dạy nghề

 

Đề tài:         "Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện"

Chuyên ngành:     Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số:    62 14 01 01

 

Thời gian:  8 giờ 30 ngày 22/11/2011

Địa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

 

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đề tài tới dự.

Tin khác