Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục cho nghiên cứu sinh Phạm Tuấn Hùng, Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

10/08/2017 16:55 GMT+7

 

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục cho nghiên cứu sinh Phạm Tuấn Hùng, Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

 

- Đề tài:  "Quản lý trường Trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay "

- Chuyên ngành:  Quản lí giáo dục

- Mã số:    62 14 05 01

 

Thời gian:  8 giờ 30 ngày 26/11/2011

Địa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

 

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đề tài tới dự.

Tin khác