Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Gấm

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Gấm, Cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Hải Dương.

BẢO VỆ LUẬN ÁN

 

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Gấm, Cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Hải Dương.

- Đề tài"Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phần Hoá vô cơ và lý luận – Phương pháp dạy học hoá học ở trường Cao đẳng sư phạm"

- Chuyên ngành: Lý luận và  phương  pháp dạy học bộ môn Hoá  học

- Mã số:    62 14 10 03

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28/5/2012

Địa điểm: Phòng C 53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

  

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác