Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Văn Tính

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Văn Tính, Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

BẢO VỆ LUẬN ÁN

 

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Tính, Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

- Đề tài"Tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi"

- Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành

- Mã số:    62 31 80 05

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 29/5/2012

Địa điểm: Phòng C53 (tầng 5),

                101 Trần Hưng Đạo-Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.