Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thủy, Cán bộ giảng dạy Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

10/08/2017 16:55 GMT+7

Bảo vệ luận án

    

      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thủy, Cán bộ giảng dạy Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

- Ðề tài:  "Hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng lập ý cho học sinh THPT ở loại bài nghị luận xã hội"

- Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt

- Mã số:    62 14 10 04

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26/ 10/ 2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

  

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác