Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Phương, cán bộ giảng dạy trường Đại học Hải Phòng

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Phương, cán bộ giảng dạy trường Đại học Hải Phòng, chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

 
BẢO VỆ LUẬN ÁN
      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Phương,Cán bộ giảng dạy - Trường Đại học Hải Phòng.
- Đề tài: "Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm"
- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục
- Mã số:    62 14 01 01
Thời gian: 08 giờ 30 ngày 23/ 9/ 2012
Địa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),
                 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác