Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðặng Thị Lệ Tâm, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðặng Thị Lệ Tâm, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên. - Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt

Bảo vệ luận án

             

     Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðặng Thị Lệ Tâm, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

 

- Ðề tài: "Dạy học nghi thức lời nói cho học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt"

 

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt

 

- Mã số: 62 14 10 04

 

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 14/ 9/ 2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

 

     Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

   

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng

Tin khác