Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðặng Thị Mỹ Phương, Cán bộ Trường Ðại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

10/08/2017 16:55 GMT+7

Bảo vệ luận án

  

     Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðặng Thị Mỹ Phương, Cán bộ Trường Ðại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

 

     - Ðề tài: "Dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo tiếp cận cá nhân để học hòa nhập"

      - Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

      - Mã số:    62 14 01 01

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 22/ 10/ 2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

    

     Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác