Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Thế Hợp, Cán bộ nghiên cứu - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

10/08/2017 16:55 GMT+7

 

Bảo vệ luận án

  

      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Thế Hợp, Cán bộ nghiên cứu - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

- Ðề tài: "Dạy đọc cho trẻ khó khăn về đọc dựa trên vật liệu lời nói của trẻ"

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

- Mã số: 62 14 01 02

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 30/ 10/ 2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

  

     Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác