Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Hải,Cán bộ giảng dạy - Ðại học Ðà Nẵng.

10/08/2017 16:55 GMT+7

Bảo vệ luận án
  
         Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Hải,Cán bộ giảng dạy - Ðại học Ðà Nẵng.
     - Ðề tài: "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành giáo dục Tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm"
      - Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục
       - Mã số:    62 14 01 02
Thời gian: 08 giờ 30 ngày 07/ 12/ 2012
Ðịa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),
                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội
   
    Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác