Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tâm, Cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Hoa Lư.

10/08/2017 16:55 GMT+7

Bảo vệ luận án

  

     Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tâm, Cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Hoa Lư.

- Ðề tài: "Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)"

- Chuyên ngành:    Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh  học

- Mã số:    62 14 01 11

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 17/ 11/ 2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

 

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác