Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

04/07/2023 11:24 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam công bố Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023

Thực hiện Công văn số 2658/BGDĐT-GDĐH ngày 02/6/2023 của Bộ GD&ĐT về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành GDMN, Viện KHGDVN đã tiến hành rà soát và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ theo quy định. 

Tin khác