Mẫu lý lịch khoa học giảng viên năm 2023

03/02/2023 11:01 GMT+7
Nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tuyển sinh, phân công giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh, đồng thời phục vụ công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu các cấp, Phòng QLKH,ĐT&HTQT xin gửi đến các cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên nội dung công văn yêu cầu rà soát lý lịch khoa học giảng viên năm 2023 và mẫu lý lịch (trong các file đính kèm). Kính mong Quý Thầy/Cô lãnh đạo các đơn vị triển khai và kịp thời đôn đốc toàn thể cán bộ của đơn vị mình thực hiện đúng thời hạn.

Tin khác