Thông báo Hội thảo Tham vấn quốc gia về Học tập và công bằng trong giáo dục cho trẻ em hoạch định chính sách giáo dục dựa trên bằng chứng

29/11/2022 09:54 GMT+7

 

THÔNG BÁO

Hội thảo Tham vấn quốc gia về Học tập và công bằng trong giáo dục cho trẻ em hoạch định chính sách giáo dục dựa trên bằng chứng - National Consultation Workshop MICS EAGLE Initiative

 
       Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo Tham vấn quốc gia về Học tập và công bằng trong giáo dục cho trẻ em hoạch định chính sách giáo dục dựa trên bằng chứng - National Consultation Workshop MICS EAGLE Initiative. Hội thảo được tổ chức nhằm phát triển tầm nhìn chung về tương lai của giáo dục và tìm ra các giải pháp, hành động khả thi cũng như khuyến khích sự đoàn kết, chung tay từ tất cả các cơ quan, ban ngành trong xã hội để thực hiện các cam kết, các mục tiêu vì sự phát triển bền vững, đặc biệt là đối với mục tiêu SDG4 về giáo dục có chất lượng thông qua thảo luận và góp ý cho Báo cáo Vietnam Education Fact Sheets. Kết quả của Hội thảo sẽ cung cấp thông tin cho các chính sách và hành động của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia cũng như bảo đảm công bằng trong giáo dục.
 

Hội thảo được tổ chức với thời gian và địa điểm như sau:

o   Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00, thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022

o   Địa điểm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

o   Hình thức tổ chức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

o   Nội dung chương trình:

Nội dung của Hội thảo tham vấn quốc gia tập trung vào 08 chủ đề:

o   Tỉ lệ hoàn thành các bậc học;

o   Các kĩ năng học tập nền tảng;

o   Trẻ em ngoài nhà trường;

o   Sự phát triển và giáo dục bậc mầm non;

o   Lưu ban, bỏ học và không lên lớp;

o   Khó khăn về mặt chức năng;

o   Bảo vệ trẻ em;

o   Học tập từ xa.

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị đại biểu quan tâm đăng ký và nhận đường link tham dự trực tuyến Hội thảo tại địa chỉ: https://bit.ly/VN_Education_Factsheets_2022. Để tìm hiểu thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

- Bà Trần Thị Bích Ngân, chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện KHGDVN, Số điện thoại: 0987200179, email: ngantb@vnies.edu.vn.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý vị đại biểu để Hội thảo được thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 
 

Tin khác