Thông báo Hội nghị chuyên đề về Đo lường Khách quan khu vực Vành đai Thái Bình Dương – PROMS 2022

25/10/2022 16:24 GMT+7

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐO LƯỜNG KHÁCH QUAN KHU VỰC VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG – PROMS 2022

PROMS (Pacific Rim Objective Measurement Symposium - Hội nghị chuyên đề về Đo lường Khách quan khu vực Vành đai Thái Bình Dương) là một hội nghị chuyên môn được tổ chức thường niên nhằm cung cấp một diễn đàn để chia sẻ kiến thức mới liên quan tới đo lường với cộng đồng quốc tế. Tiếp nối thành công của các Hội nghị trước đây, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề về Đo lường Khách quan khu vực Vành đai Thái Bình Dương – PROMS 2022 nhằm tạo diễn đàn để chia sẻ kiến thức, thúc đẩy hoạt động đo lường, đánh giá khách quan, và đóng góp vào công cuộc nghiên cứu, phát triển mô hình đo lường Rasch ở khu vực Vành đai Thái Bình Dương. Hội nghị được tổ chức với những thông tin như sau:

o   Thời gian: 03 ngày, ngày 01, 02 và 03 tháng 12 năm 2022;

o   Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội nghị Quý vị vui lòng truy cập vào website:  https://proms.promsociety.org/2022 với các hướng dẫn cụ thể như sau:

o   Thư mời tham gia viết bài:

https://proms.promsociety.org/2022/call-for-papers/

o   Thông tin đăng ký tham gia tập huấn: https://proms.promsociety.org/2022/workshop-registration/

o   Thông tin đăng ký tham gia hội thảo: https://proms.promsociety.org/2022/conference-registration/

o   Thông tin diễn giả:

https://proms.promsociety.org/2022/speakers/

o   Thông tin thêm về quy định xét nghiệm COVID và chỗ ở cho người tham dự nước ngoài: https://proms.promsociety.org/2022/additional-information/

Ban Tổ chức xin gửi kèm Thông báo số 1 của Hội thảo. Mọi thông tin xin liên hệ: Ông Đặng Xuân Cương, Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, SĐT: 0977718427, email: conf.proms2022@vnies.edu.vn.

Rất mong nhận được sự quan tâm tham dự của Quý vị.

Trân trọng.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 Thong_bao_so_1.pdf
 
 

Tin khác