Thông báo Hội thảo quốc tế Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ trong khối các quốc gia ASEAN

13/06/2023 08:50 GMT+7

 

 
THÔNG BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ TRONG KHỐI CÁC QUỐC GIA ASEAN

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức Hội thảo quốc tế: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ trong khối các quốc gia ASEAN Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục trong khu vực ASEAN và trên thế giới có thể: (i) chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ liên quan đến việc dạy và học tiếng Anh ở các nước ASEAN; (ii) tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các phương pháp, ý tưởng và cách tiếp cận sáng tạo trong việc dạy và học tiếng Anh; (iii) giải quyết các thách thức và cơ hội đối với việc dạy và học tiếng Anh trong khu vực ASEAN và xác định các chiến lược để nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh. Hội thảo được tổ chức với các thông tin như sau:

o  Thời gian: 02 ngày, 14 – 15 tháng 9 năm 2023

o   Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

o   Hình thức tổ chức: trực tiếp

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời Quý đại biểu quan tâm viết bài tham dự Hội thảo, theo thời gian như sau:

o   Hạn nộp tóm tắt: trước ngày 21 tháng 7 năm 2023

o   Thời hạn thông báo chấp nhận tóm tắt: trước ngày 11 tháng 8 năm 2023

o   Thời hạn nộp bài viết toàn văn: trước ngày 15 tháng 10 năm 2023

Báo cáo tóm tắt, bài trình bày và bài viết toàn văn xin gửi về địa chỉ: eltconference@vnies.edu.vnĐể tìm hiểu thêm chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

- Ông Đỗ Đức Lân, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số điện thoại: 0982453783;

- Bà Trần Thị Bích Ngân, chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số điện thoại: 0987200179.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý vị đại biểu để Hội thảo được thành công.
 
Trân trọng cảm ơn./.
 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

ELT_Conference_Concept_Note.pdf