Thông báo tuyển dụng khảo sát viên cho hoạt động đánh giá tác động của dự án “Lồng ghép học thông qua chơi vào giáo dục tiểu học – iplay Việt Nam” năm 2023

07/03/2023 09:26 GMT+7

 

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG KHẢO SÁT VIÊN CHO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “LỒNG GHÉP HỌC THÔNG QUA CHƠI VÀO GIÁO DỤC TIỂU HỌC – IPLAY VIỆT NAM” NĂM 2023

Trong năm 2022 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu RTI Hoa Kỳ triển khai hoạt động khảo sát đánh giá tác động của Dự án “Lồng ghép Học thông qua chơi vào giáo dục tiểu học – iPlay Việt Nam” tại 100 trường trên địa bàn 04 tỉnh là Thanh Hoá, Nghệ An, Bình Định và Quảng Ngãi. Tiếp nối hoạt động lấy dữ liệu đầu vào năm 2022, hoạt động khảo sát nghiên cứu đánh giá sẽ tiếp tục được triển khai vào năm 2023. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo tới tới các ứng viên quan tâm nộp hồ sơ tham gia làm khảo sát viên của hoạt động nêu trên, với các thông tin như sau:

1. THÔNG TIN CHUNG

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu RTI Hoa Kỳ thực hiện triển khai khảo sát nghiên cứu đánh giá tác động dự án “Lồng ghép Học thông qua chơi vào giáo dục tiểu học - Iplay”. Khảo sát nghiên cứu với mục tiêu có thêm những dữ liệu khoa học đánh giá tác động hiệu quả của Dự án Iplay, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tiến hành.

Khảo sát nghiên cứu được triển khai thực hiện trong 03 năm, bao gồm 03 pha: khảo sát đánh giá đầu vào, đánh giá giữa kì và đánh giá cuối kì, trong đó pha đầu tiên đã được thực hiện vào năm 2022 với sự tham gia của 400 học sinh thuộc 25 trường tiểu học trên địa bản 04 tỉnh là Thanh Hoá, Nghệ An, Bình Định và Quảng Ngãi.

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Các cộng tác viên sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Thời gian tham gia tập huấn về kĩ năng nghiên cứu với các chuyên gia: 01 tuần trong khoảng thời gian từ 20/3 đến 31/3/2023
 • Thời gian thu thập số liệu cho nghiên cứu khảo sát tại các trường tiểu học ở Hà Nôi, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định: 02 tuần trong khoảng thời gian từ 03/4 đến 21/4/2023
 • Hỗ trợ các công việc hành chính 

3. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Tốt nghiệp đại học.
 • Khả năng học hỏi tiếp cận vấn đề tốt.
 • Cẩn thận, trách nhiệm.
 • Ưu tiên những ứng viên biết tiếng Anh, có trình độ tin học và đã tham gia các nghiên cứu khảo sát liên quan đến giáo dục hoặc những lĩnh vực liên quan. 
 • Cam kết tham dự đầy đủ khóa tập huấn và tham gia khảo sát nếu trúng tuyển.

4. QUYỀN LỢI 

 • được tham gia đào tạo với chuyên gia Hoa Kỳ
 • có cơ hội được đi đến nhiều tỉnh, thành phố ở Việt nam
 • được chi trả công tác phí theo thỏa thuận
 • chứng nhận tham gia của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

5. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

·       Các ứng viên nộp CV về địa chỉ ngantb@vnies.edu.vn trước ngày 11/3/2023. 

·       Các ứng viên phù hợp sẽ được sắp xếp phỏng vấn từ 13 đến 17/3/2023.

 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM