Thông báo Hội thảo: Bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên theo hình thức kết hợp trong bối cảnh chuyển đổi giáo dục

23/06/2023 17:35 GMT+7

THÔNG BÁO

HỘI THẢO: BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THƯỜNG XUYÊN THEO HÌNH THỨC KẾT HỢP TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI GIÁO DỤC

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) tổ chức Hội thảo: Bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên theo hình thức kết hợp trong bối cảnh chuyển đổi giáo dục. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các nhà giáo dục, các nhà chính sách, các nhà nghiên cứu và thực hành giáo dục cùng tăng cường hợp tác và trao đổi kiến thức chuyên môn; chia sẻ cách nhìn và phân tích mối tương quan giữa khái niệm, khung chính sách và việc triển khai thực tế; giới thiệu các phương pháp giảng dạy sáng tạo, chiến lược lãnh đạo, thiết kế chương trình giảng dạy, các hình thức kiểm tra - đánh giá và sử dụng công nghệ; đưa ra các chiến lược thực tế, những thực hành đã được thực hiện và những khuyến nghị khả thi để tăng cường các sáng kiến bồi dưỡng chuyên môn tại Việt Nam. Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

o   Thời gian: Từ 8h00 – 17h00, thứ Ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023

o   Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

o   Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh (có phiên dịch)

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các đại biểu quan tâm tham dự trực tuyến Hội thảo. Quý vị đại biểu vui lòng đăng ký tại đường link https://bit.ly/VNIES_VVOB_Online_Conference để Ban Tổ chức sẽ gửi link tham dự Hội thảo tới Quý vị theo địa chỉ đã đăng ký.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Đỗ Đức Lân, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, số điện thoại: 0982453783; hoặc bà Trần Thị Bích Ngân, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, số điện thoại: 0987200179, email: hoptacquocte@vnies.edu.vn

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 1. Chuong_trinh_Hoi_thao_27.6.pdf