Mục lục Số đặc biệt tháng 12/2021: Quản lý giáo dục và Thông tin dự báo

13/01/2022 18:12 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Phan Văn Kha  

Khoa học giáo dục với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam

2

Nguyễn Bá Minh; 
Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Thực trạng và định hướng phát triển giáo dục mầm non Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

3

Lê Anh Vinh; 
Nguyễn Thị Lan Phương

Thực trạng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 - 2020 

4

Lê Đông Phương

Quản trị cơ sở giáo dục đại học công lập trong bối cảnh đổi mới

5

Trịnh Thị Anh Hoa 

Định hướng chiến lược chuyển đổi số trong giáo dục đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

6

Nguyễn Thị Hiền Oanh

Nâng cao năng lực tự học của giáo viên - một giải pháp thực hiện dạy thật, học thật trong giáo dục 4.0 ở nước ta hiện nay

7

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tổng quan một số nghiên cứu về quản lí đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội 

8

Mạc Thị Việt Hà 

Thực trạng tác động của chính sách lương đến động lực làm việc của giáo viên trung học cơ sở

9

Dương Trần Bình; 
Phạm Phương Tâm;
Lê Thị Thanh Thủy

Xây dựng khung năng lực đánh giá đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 

10

Ngô Thị Thanh Tùng;
Trần Thị Thái Hà;
Đinh Thị Bích Loan

Nghiên cứu dự báo: Thách thức và giải pháp phát triển 

11

Phạm Ngọc Toàn;
Trần Thị Thái Hà

Vấn đề dự báo nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam

12

Vương Hồng Hạnh

 

Một số thay đổi trong công tác quản lí thông tin - thư viện trong bối cảnh hiện nay

13

Ngô Thị Thanh Tùng

Nghiên cứu bước đầu về dữ liệu lớn và khả năng ứng dụng trong dự báo 

14

Vương Thị Ngọc Huệ

Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên công an trong giai đoạn hiện nay

15

Đinh Tiến Dũng

 

Xu thế và những thách thức trong phát triển hệ thống thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục hiện nay

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

16

Hoàng Anh 

Quản lí quá trình tác nghiệp và khả năng ứng dụng vào quản lí đào tạo tại các trường đại học Bộ Công thương

17

Phùng Anh Tuấn; 
Vương Thị Ngọc Huệ

Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên ở Học viện An ninh Nhân dân

18

Nguyễn Ngọc Ân; 
Nguyễn Đức Danh

 

Thực trạng công tác hoạch định trong quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng Công an nhân dân

19

Dương Minh Quang

Năng lực lãnh đạo nhóm của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

20

Nguyễn Long Giao

 

Quản lí hoạt động tư vấn tâm lí học học đường cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

21

Trần Thanh Xuyên;
Lê Văn Trung

Kinh nghiệm phát triển hoạt động thông tin khoa học giáo dục tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

22

Phạm Đỗ Nhật Tiến

Xu hướng phát triển chính sách giáo dục trên thế giới trong bối cảnh: Đại dịch COVID-19 và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

23

Phạm Thị Tuyết Nhung;
Trần Quốc Trung;
Nguyễn Phan Hằng

Quản lí chất lượng theo tiếp cận đầu ra: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho chính sách giáo dục đại học Việt Nam 

24

Đinh Thị Bích Loan

Xu hướng lưu chuyển sinh viên quốc tế - một số hàm ý chính sách về phát triển nhân lực của Việt Nam

Tệp đính kèm: Mục lục Số đặc biệt tháng 12/2021: Quản lý giáo dục và Thông tin dự báo