Thông tin chuyên đề "Dừng tuyển sinh 207 ngành đại học từ năm 2014"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Dừng tuyển sinh 207 ngành đại học từ năm 2014
- Dừng tuyển sinh 207 ngành: Bộ Giáo dục và Đào tạo có quá cứng nhắc, máy móc?
- Dừng tuyển sinh đại học 207 ngành: Phải truy ngược trách nhiệm
- Dừng tuyển sinh hàng trăm ngành đại học - Hậu quả khó lường
- GS. Phạm Minh Hạc: 207 ngành bị dừng tuyể sinh vẫn còn ... quá ít
- Dừng tuyển sinh 207 ngành: Ba vấn đề cần bàn thêm
- Dừng tuyển sinh hơn 200 ngành, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?
- Tại sao dừng tuyển sinh hơn 200 ngành đại học?

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn