Thông tin chuyên đề "Những điểm mới trong chính sách giáo dục ở Việt Nam năm 2020"

12/12/2020 06:51 GMT+7
Tổng hợp, trích đăng từ các bài viết trên phương tiện truyền thông

MỤC LỤC
 
I. GIÁO DỤC MẦM NON 1
 
1. Định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2030 
2. Nỗ lực và quyết tâm đảm bảo quyền lợi giáo viên và trẻ em mầm non 
3. Thiếu trường mầm non công lập tại các khu công nghiệp trên cả nước 
4. Giáo viên mầm non sẽ được hưởng 3 khoản hỗ trợ 
5. Con công nhân học mầm non được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng 
6. Giáo viên mầm non hợp đồng hưởng chế độ như viên chức hết 2021 
  
II. GIÁO DỤC TIỂU HỌC 
  
1. Có gì mới trong dạy - học bậc tiểu học hiện nay theo Thông tư 28? 
2. Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, toàn trường và trong cuộc họp phụ huynh 
3. Giáo viên tiểu học cần biết 7 quy định mới này trước 20/10/2020 
4. Trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa từ 21/9/2020 
5. Đề xuất mới về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học 
6. Chương trình lớp 1 mới: Bộ GD-ĐT có điều chỉnh phù hợp? 
7. Bộ Giáo dục dự định hướng nghiệp cho học sinh từ cấp tiểu học 
  
III. GIÁO DỤC TRUNG HỌC 
  
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 6 
2. Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH về tinh giản nội dung các môn toán, lý, hóa, văn… cấp THCS, THPT 
3. Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5, lớp 9 hiện hành đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục trung học mới 
4. Bốn điểm mới của Điều lệ trường THCS, THPT giáo viên, học sinh cần biết 
5. Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp II, III từ 1.11 
6. Nội dung môn học Giáo dục quốc phòng an ninh cấp THPT 
  
IV. GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
  
1. Giáo dục thường xuyên: Quyết liệt xây dựng xã hội học tập 
2. Điểm mới của Luật Giáo dục năm 2019 
  
V. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  
  
1. Chính phủ đồng ý hỗ trợ sinh viên sư phạm tối đa 36,3 triệu tiền sinh hoạt phí/năm học 
2. Bảng lương giảng viên cao đẳng sư phạm mới nhất 
3. Chế độ làm việc của viên chức là giảng viên trường cao đẳng 
4. Quy định mới về định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên đại học 
5. Bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh 
  
VI. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI KHÁC 
  
1. Những điểm mới của giáo dục Việt Nam trong năm 2020 
2. Sẽ có quy chế chính thức về dạy học trực tuyến 
3. Lộ trình thực hiện những điểm mới của Luật Giáo dục 
4. Tăng mức tiền thưởng cho học sinh giỏi quốc gia từ 01/11/2020 
5. Thêm 06 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
6. Quy định về thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp là 8 tuần 
-----------------------------------------