Thông tin chuyên đề "Về chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2017"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

-  Công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
- Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giảm hơn phân nửa số môn học
- Các môn học theo dự thảo chương trình GD phổ thông mới
- Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông: Lý tưởng nhưng khó khả thi
- Giáo viên "thập diện mai phục" với chương trình phổ thông mới
- Nên lùi lại 1 năm triển khai đại trà Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Tệp đính kèm: Thông tin chuyên đề "Về chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2017"Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn