Thông tin chuyên đề "Toàn cảnh tuyển sinh năm 2015"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Tiếng nói của cơ quan quản lí      
- Toàn cảnh xét tuyển Đại học, Cao đẳng đợt 1    
- Toàn cảnh xét tuyển Đại học, Cao đẳng đợt 2    
- Toàn cảnh xét tuyển Đại học, Cao đẳng đợt 3, 4 và bổ sung 
- Hiến kế cho Bộ Giáo dục mùa tuyển sinh 2016   
- Phụ lục: Những thông tin quan trọng về tuyển sinh năm 2015 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn