Thông tin chuyên đề "Đối thoại về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Thủ tướng: "Cần mở rộng giao quyền tự chủ cho các trường đại học"
- Thông cáo báo chí: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng năm 2014
- Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng năm 2014
- Thư ngỏ của GS. Pierre Darriulat gửi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận về việc cấp bằng tiến sỹ ở Việt Nam
- GS. Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới
- Đề xuất mạnh mẽ của GS. Ngô Bảo Châu về nhân sự

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn