Thông tin chuyên đề "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Thủ tướng phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa
- 778,9 tỷ đồng cho Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông
- Bộ Giáo dục: Chương trình phổ thông mới sẽ nhẹ nhàng hơn
- Chương trình giáo dục phổ thông sẽ được lấy ý kiến rộng rãi
- Khoảng 1.000 người được giới thiệu viết sách giáo khoa mới
- Bộ Giáo dục dự kiến 5 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa
- 45 tiêu chí đánh giá biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh
- Cánh Buồm năm năm rời bến
- Bí mật thành công của Singapore

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn