Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Phát triển con người toàn diện ở nền công nghiệp 4.0 qua tiếp cận giáo dục 
- Ngành giáo dục “đón đầu” cuộc Cách mạng 4.0 ra sao? 
- Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, ngành nghề mới 
- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức lớn với thị trường lao động 
- Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi xác định lại vai trò của người thầy 
- Chương trình giáo dục tổng thể cần gắn với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 
- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 

Tệp đính kèm: Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn