Quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các nhà trường bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại các tỉnh Tây Bắc

31/08/2017 13:40 GMT+7
Thực hiện Công văn số 257/CĐN-CSPL ngày 11/8/2017 của Công Đoàn Giáo dục Việt Nam về việc kêu gọi quyên góp ủng hộ cán bộ nhà giáo, người lao động các tỉnh Tây bắc bị thiệt hại do mưa lũ, trong Hội nghị Sơ kết Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã phát động xây dựng quỹ Quyên góp, ủng hộ đồng bào Tây Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai.

Ngay trong buổi sơ kết, cán bộ các công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Viện đã quyên góp được số tiền 3.423.000 đồng. Hoạt động này tiếp tục được triển khai tới các công đoàn bộ phận với sự tham gia của 100% Công đoàn viên đang làm việc tại Viện và tổng số tiền quyên góp được là 24.723.000 đồng.

Số tiền trên đã được bàn giao cho Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam để trao tận tay các đơn vị, cá nhân đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

1.jpg

Tập thể công chức, viên chức, người lao động Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào Tây Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai