Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

21/08/2017 11:24 GMT+7
Ngày 3/8/2017, tại Hội trường A – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho tất cả Đảng viên trong toàn Đảng bộ và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.

Phần 1: Hội nghị tập trung quán triệt 03 Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm:

1) Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

2) Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước;

3) Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Phần 2: Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và Quán triệt, triển khai Nghị quyết 491-NQ/ĐUB ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT”.

 Ngoài ra, Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo của nhóm Báo cáo viên đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện Vật lí (Viện Hàn Lâm Khoa học & Công Nghệ Việt Nam) về:Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục và đào tạo Việt Nam”. Đây là những vấn đề nóng, đang được xã hội rất quan tâm, có ý nghĩa thiết thực giúp đảng viên của Đảng bộ nâng cao nhận thức về xu thế phát triển của xã hội trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.jpg

GS.TS. Trần Công Phong - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì Hội nghị

 

 
 
PGS.TS Lê Tuấn, Báo cáo viên đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội báo cáo về“Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục và đào tạo Việt Nam”.

 

Các đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tham dự Hội nghị

  Toàn cảnh Hội nghị