Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 5 (Khóa XII)

29/08/2017 13:09 GMT+7
Sáng ngày 25/8/2017, tại Hội trường tầng 3, Trường Tiểu học Thực nghiệm, Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII).

Tham dự Hội nghị có GS.TS Trần Công Phong, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện KHGD VN, PGS.TS. Phạm Đức Quang, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện và toàn thể các đoàn viên công đoàn (CĐV) thuộc Công đoàn Viện KHGD VN (trừ các CĐV đã tham gia học tập Nghị quyết do Đảng bộ KHGD VN tổ chức ngày 03/8/2017).

Sau phần phát biểu khai mạc của PGS.TS Phạm Đức Quang, GS.TS. Trần Công Phong đã trực tiếp trao đổi, truyền đạt giúp các công đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng chung cácnghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng, bao gồm:

1) Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

2) Nghị quyết về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”;

3) Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Tại Hội nghị, các CĐV cũng được cung cấp thông tin về: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục và đào tạo Việt Nam”, do GS.TS Trần Công Phong trình bàyĐây cũng chính là những vấn đề thời sự đang được xã hội rất quan tâm, có ý nghĩa thiết thực, giúp các đoàn viên Công đoàn Viện KHGD VNnâng cao nhận thức và ứng dụng vào trong nghiên cứu, thực nghiệm, tư vấn về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước nhà.

1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị