Xemina khoa học, về: “Phát triển chương trình giáo dục phổ thông, theo tiếp cận mới”

04/01/2018 09:43 GMT+7
Ngày 21/12/2017 Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Xemina khoa học, về: “Phát triển chương trình giáo dục phổ thông, theo tiếp cận mới”. Người báo cáo: PGS.TS Nguyễn Hữu Chí, nghiên cứu viên cao cấp, Viện KHGDVN.

 
 

IMG20171221140553.jpg

PGS.TS Phạm Đức Quang, Phó chủ tịch Phụ trách công đoàn Viện, khai mạc buổi xemina

PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí đã chia sẻ những nét cơ bản về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông qua một số thời kì. Theo ông, Chương trình giáo dục phổ thông theo tiếp cận mới sẽ có một số đặc trưng cơ bản như: Chương trình mang tính hệ thống, chỉnh thể và thống nhất; tập trung vào học sinh; là “Chương trình mở”,... (Chi tiết xin xem file đính kèm).

IMG20171221141038.jpg

PGS.TS Nguyễn Hữu Chí (người đứng, mặc áo khoác trắng) giới thuyết về phát triển chương trình giáo dục phổ thông theo tiếp cận mới

Buổi Ximena đã thu hút được đông đảo các cán bộ nghiên cứu trong Viện tham gia và cùng chia sẻ ý kiến. Qua đó, bước đầu làm rõ thêm cách tiếp cận mới về xây dựng Chương trình giáo dục Phổ thông và những chuẩn bị cần thiết để xây dựng Chương trình cho giai đoạn tiếp theo.

Hồng Nhung