Thông tin về đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

22/01/2018 00:04 GMT+7
Trong đầu tháng 1 năm 2018, các chi bộ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội các chi bộ đã được tổ chức theo cơ cấu tổ chức mới của Viện theo Quyết định số 5282/QĐ – BGD & ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (ngày 11-12-2018 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký).
 

Giai đoạn 2018 -2020 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng của Viện khi Viện đẩy mạnh đổi mới cơ cấu, tổ chức, hoạt động theo hướng tăng cường tự chủ, là giai đoạn ngành giáo dục triển khai đổi mới mạnh mẽ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Điều này đặt ra những cơ hội và không ít thách thức đối với Viện và các đơn vị trong Viện. Trong các đại hội, vấn đề xác định phương hướng, giải pháp nhằm lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc đổi mới cơ cấu, tổ chức và hoạt động, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào công cuộc đổi mới của ngành đã được tập trung thảo luận và đã được đưa vào Nghị quyết đại hội của các chi bộ .

Với sự quan tâm, tập trung chỉ đạo của Đảng ủy, sự chuẩn bị tích cực của từng chi bộ, các đại hội đã được tiến hành nghiêm túc và thành công./. 
 
Một vài hình ảnh Đại hội của các Chi bộ:
 
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông 
 
  Chi bộ Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông
 
GS.TS Trần Công Phong - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHGDVN tặng hoa
đồng chí Bi thư Chi bộ Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học
 
 Đại hội Chi bộ Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non
 
 Đảng ủy Viện chúc mừng Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính
 
...và chụp ảnh cùng Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính 
 
Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính - Quản trị
 
 
 
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin - Dự báo