Hội nghị Tổng kết Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

17/01/2020 15:09 GMT+7
Chiều ngày 15/1/2019, Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng Viện KHGDVN, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Viện, UBKT Công đoàn Viện, Ban thanh tra nhân dân Viện và Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc.
 
Toàn cảnh Hội nghị
  
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019. Theo nội dung báo cáo, năm 2019 Ban Chấp hành công đoàn Viện đã chỉ đạo và tổ chức các hoạt động công đoàn đạt nhiều kết quả như: Giải thể thao chào mừng Tháng Công nhân, Phát thưởng Học sinh Giỏi, Chào mừng ngày 20-10, 20-11, Hội nghị CC, VC Viện… Nhìn chung, các hoạt động theo kế hoạch công tác của CĐ Viện đã được triển khai hiệu quả. Mặc dù, Viện đang thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên, các công đoàn viên cũng có những tâm tư, nhưng nhìn chung Đoàn viên công đoàn cũng đang và đã có những cố gắng thay đổi tích cực trong suy nghĩ và hành động để thích ứng bối cảnh mới; Các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên được đảm bảo; Công tác dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; Công tác tuyên giáo - nữ công thực hiện thường xuyên, có chất lượng; Công tác văn hóa - thể thao được duy trì với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các đơn vị và trong đội ngũ viên chức, người lao động của Viện; Công tác kiểm tra công đoàn và hoạt động thanh tra nhân dân được duy trì định kì với các kết quả kiểm tra có chất lượng đáp ứng giải quyết những thắc mắc và tư vấn cho Lãnh đạo Viện trong các hoạt động chung của cơ quan.
 
Công đoàn Viện đã tuyên truyền vận động công đoàn viên thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động; Công đoàn các đơn vị trong Viện tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, thực hiện tốt công tác hỗ trợ, thăm hỏi động viên các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
 
PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện KHGDVN phát biểu chỉ đạo
 
Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS Nguyễn Đức Minh đánh giá cao những ưu điểm Ban Chấp hành công đoàn Viện đã làm được trong năm vừa qua; đồng ý với những tồn tại, hạn chế mà Ban Chấp hành Công đoàn đã nêu trong báo cáo. Đồng chí cũng đề nghị BCH công đoàn Viện cũng như BCH công đoàn trực thuộc cần phát huy những thành tích đã đạt được, tìm hiểu rõ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục đề ra phương hướng, nhiệm vụ để hoạt động công đoàn Viện ngày một thiết thực và hiệu quả hơn. 
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Phó Viện trưởng và tổng hợp các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, nhằm phát huy những thành tựu đã có, đồng thời khắc phục những hạn chế của năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 tập trung vào các nội dung chính sau đây:
 
Một là, tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn. Tích cực tham gia công tác quản lí, bảo vệ quyền lợi người lao động; Tạo điều kiện, cơ hội việc làm để góp phần vừa nâng cao năng lực cán bộ vừa góp phần cải thiện đời sống cho mỗi đoàn viên công đoàn;
 
Hai là, tiếp tục duy trì và phát huy vai trò hoạt động của công đoàn bộ phận; phân công nhiệm vụ cho mỗi đoàn viên công đoàn theo đúng chức năng, nghiệp vụ; hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường các sinh hoạt khoa học; hợp tác nghiên cứu; đào tạo và tự đào tạo;
 
Ba là, tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Viện; Giới thiệu nhân sự cho Ban chấp hành Đảng ủy Viện, nhiệm kỳ 2020-2025 và cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Viện, nhiệm kỳ 2020-2023;
 
Bốn là, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền để mỗi CC, VC, NLĐ phải thực sự nắm vững các chủ trương của ngành, tham gia, góp ý trên quan điểm xây dựng. Tập trung thực hiện một cách thực chất chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NGNLĐ. Trong đó, quan tâm đến quyền lợi về vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách. Động viên cán bộ CC, VC, NLĐ chủ động, tích cực, sáng tạo và hoàn thành một cách tốt nhất các nhiệm vụ được giao;
 
Năm là, xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CC, VC, NLĐ trên cơ sở phát huy tiềm năng sẵn có, phát huy nội lực của đội ngũ; phối hợp với các điều kiện hỗ trợ của Viện làm cho phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển, có chiều sâu, động viên khuyến khích CC, VC, NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
 
Sáu là, cùng với chuyên môn, Công đoàn chủ trì, phát động cuộc vận động: Xây dựng kỷ cương, lề lối làm việc trong cơ quan nghiên cứu khoa học; Đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Viện, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, chấp hành kỷ cương, nề nếp của công chức, viên chức trong cơ quan, nơi làm việc. 
 
TS. Dương Quang Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Viện trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công đoàn
 
Cũng tại Hội nghị, Ban CHCĐ Viện đã biểu dương, khen thưởng 05 tập thể công đoàn xuất sắc tiêu biểu, tặng giấy khen cho 10 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
Ban Tuyên giáo - Nữ công, Công đoàn Viện KHGDVN